Skip to main content

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych:

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez Genealogia badenia e.K. Internationale Erbenermittlung, Prägenhofstrasse 2, 79256 Buchenbach (Niemcy), Tel. + 49 (0)7661 -90 74 23, Faks: 07661 .- 90 71 367, info(at)erbenermittlng-freiburg.de.

Odpowiedzialny: Philipp Steinhoff M.A., adres, jak wyżej

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej:

Gdy odwiedzasz stronę www.erbenermittlung-freiburg.de, przeglądarka używana w Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa interwencji i przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera, na który składany jest wniosek,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
 • używanej przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, systemu operacyjnego komputera, a także nazwy dostawcy usług dostępu.

Dane te są w tym celu przetwarzane przez administratora danych:

 • Zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową,
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z witryny,
 • do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

b) w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z firmą za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Należy podać prawidłowy adres e-mail oraz imię i nazwisko, abym wiedział, kto złożył wniosek i mógł na niego odpowiedzieć. Dalsze informacje są dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe zbierane przeze mnie na potrzeby formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu Państwa zapytania.

3. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Niemcy

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji zamówienia

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

4. Cookies.

a) Cookies sesyjne/certyfikaty sesji

Z naszą obecnością w Internecie korzystamy z tzw. cookies. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi lub innymi technologiami zapisu, które są zapisywane w urządzeniu końcowym za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Za pośrednictwem tych plików cookie niektóre informacje pochodzące od użytkownika, takie jak dane dotyczące przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP, są przetwarzane w indywidualnym zakresie.  

Przetwarzanie to sprawia, że nasza obecność w Internecie jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna, ponieważ umożliwia np. odtworzenie naszej obecności w Internecie w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu rozpoczęcia umowy lub przetwarzania umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy celowi zainicjowania umowy lub przetwarzania umowy, nasz uzasadniony interes leży w poprawie funkcjonalności naszej obecności w Internecie. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Cookies osób trzecich

W stosownych przypadkach nasza witryna może również wykorzystywać pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy, do celów reklamowych, analitycznych lub związanych z funkcjonalnością naszej witryny.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat celów i podstawy prawnej przetwarzania takich plików cookie osób trzecich, znajdują się w poniższych informacjach.

c) Możliwość usunięcia

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili można również usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak kroki i środki wymagane do tego celu zależą od przeglądarki internetowej, z której faktycznie korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub działem pomocy technicznej. W przypadku tak zwanych Flash Cookies nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego, musisz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane do tego celu zależą również od tego, jakiego programu Flash Player rzeczywiście używasz. W razie jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktować się z producentem lub działem pomocy technicznej.

Jeżeli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych osobowych kancelarii prawnej Weiß & Partner

5. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Twoje dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • informacje ujawniane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych osobowych leży w nadrzędnym interesie osoby, która zasługuje na ochronę,
 • w przypadku gdy istnieje zobowiązanie prawne do przekazania na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Dodanie do ujawnienia osobom trzecim:

Zgodnie z wybraną przez Państwa metodą płatności, przekazujemy informacje niezbędne do przetwarzania płatności w tym celu na rzecz zleconego instytutu kredytowego oraz na rzecz zleconego przez nas banku. dostawcy usług płatniczych lub do wybranej przez Państwa usługi płatniczej. W zależności od Dostawcy usług płatniczych gromadzą te dane również bezpośrednio za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, w szczególności jeżeli wymagana jest tam rejestracja. W takim przypadku Wymóg rejestracji z odpowiednimi danymi dostępowymi przed lub w trakcie procesu płatności na stronie do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. W związku z tym oświadczenie o ochronie danych osobowych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

5.1 PayPal

Oferujemy PayPal na naszej stronie internetowej jako usługę płatniczą do wykorzystania przez naszą firmę aby zapewnić naszym klientom szybką i bezpieczną realizację płatności. PayPal jest usługą zarządzaną przez ogólnounijny bank, którą PayPal (Europe) S.à r.l. i Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, spółka zależna PayPal Holdings Inc., 2211 North First Street San Jose, California 95131, USA.

Możliwe jest, że dane użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską oraz Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności USA, są przetwarzane i oceniane.

W związku z tym może istnieć zwiększone ryzyko związane z zastosowaniem, w szczególności późniejsze dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Chociaż PayPal podkreśla, że z dalsze przetwarzanie danych, dużą wagę przywiązuje się do faktu, że w szczególności podczas przetwarzania danych dane użytkownika są odpowiednio chronione poza Europejskim Obszarem Gospodarczym istnieje, ale zwracamy uwagę, że nie ma możliwości wpływu z naszej strony, a my istnieje.

Polityka prywatności PayPal znajduje się pod adresem:https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

5.2 Transferwise

Na naszej stronie internetowej oferujemy usługę Transferwise jako usługę płatniczą, z której można korzystać za pośrednictwem naszego aby zapewnić naszym klientom szybką i bezpieczną realizację płatności.

Transfererwise jest usługą TransferWise Ltd, 6 piętro, The Tea Building, 56 Shoreditch. High Street, Londyn, E 1 6JJ, Zjednoczone Królestwo.

Możliwe jest, że dane użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską oraz Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności USA, są przetwarzane i oceniane.

W związku z tym może istnieć zwiększone ryzyko związane z zastosowaniem, w szczególności późniejsze dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Podczas gdy TransferWise podkreśla, że dalsze przetwarzanie danych, dużą wagę przywiązuje się do faktu, że w szczególności podczas przetwarzania danych dane użytkownika są odpowiednio chronione poza Europejskim Obszarem Gospodarczym istnieje, ale zwracamy uwagę, że nie ma możliwości wpływu z naszej strony, a my istnieje.

Politykę prywatności TransferWise można znaleźć na stronie:https://transferwise.com/de/legal/privacy-policy

5.3 WeTransfer

Używamy WeTransfer w szczególności do przesyłania dużych plików naszych użytkowników do aby móc przesłać go do pobrania do zamierzonego odbiorcy, a tym samym do usługa wykraczająca poza limit wykorzystania poczty elektronicznej. Państwa dane będą przekazywane za pomocą systemu transferu danych zamkniętego za pomocą WeTransfer. Przetwarzanie umowy o wykonanie zlecenia. W kontekście realizacji zamówienia dane osobowe w oparciu o umowę zawartą między klientem a 0upoważniony przedstawiciel jest gromadzony, przetwarzany lub wykorzystywany.

W tym względzie WeTransfer poinstruowany, aby przypisać Państwa dane osobowe do nas jako klienta, zgodnie z proces. WeTransfer jest umownie zobowiązany do przestrzegania RODO.

WeTransfer jest tak zwaną usługą hostingu plików, dzięki której pliki mogą być przetwarzane za pomocą sieć danych może być najpierw zapisana na centralnym urządzeniu do przechowywania danych i dostępna z dowolnego miejsca można się do niego dostać. Celem WeTransfer jest przesyłanie wgranych, dużych plików. do odpowiednich odbiorców.

WeTransfer jest usługą firmy WeTransfer B.V., Willem Fenengastraat 19, 1096 BL Amsterdam, Holandia. WeTransfer posiada również filię w USA, WeTransfer Corp., 2116 Zeno Place Venice, CA 90291, USA.

Ze względu na okoliczności, w jakich WeTransfer działa na całym świecie, a zatem poza Unią Europejską i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, że dane mogą być w nich przechowywane krajów trzecich, w szczególności USA. W związku z tym zwiększone ryzyko dla wykorzystanie istnieje, w szczególności późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudnionyByć. Jednakże WeTransfer podejmuje w tym kontekście środki ochronne, aby Dane użytkownika zgodne z normami Unii Europejskiej i europejskimi obszar gospodarczy jest chroniony.

Informacje na temat ochrony danych osobowych WeTransfer można znaleźć pod adresem: https://wetransfer.com/legal/privacy

6. Prawa osób zainteresowanych

Pánstwo mają prawo:

 • żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przeze mnie zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały przeze mnie zgromadzone, oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, jeśli to konieczne, istotnych informacji na temat jego szczegółów;
 • niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przeze mnie zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przeze mnie zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • zgodnie z art. 300 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 18 RODO, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo dokładność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i jeśli dane te nie są mi już potrzebne, ale jeśli są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. 21 RODO;
 • otrzymywanie przekazanych mi danych osobowych w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego zgodnie z Art. 20 RODO lub zwrócić się z wnioskiem o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej;
 • odwołać w każdej chwili zgodę właściciela strony internetowej zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W związku z tym przetwarzanie danych na podstawie niniejszej zgody nie może być kontynuowane w przyszłości oraz
 • składania skarg do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzoru w miejscu zamieszkania lub pracy.

7. Prawo sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) (1) (f) RODO, masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które wprowadzimy w życie bez określenia konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowywane dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, jeśli nie są już potrzebne lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Jeśli nie złożysz u nas zamówienia w odpowiedzi na swoje zapytanie, Twoje dane zostaną natychmiast usunięte.

W przypadku okresów poboru podatku okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

9. Bezpieczeństwo danych

Najpopularniejsza metoda SSL (Secure Socket Layer) jest używana w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używana jest technologia 128-bit v3. O tym, czy pojedyncza strona witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, informuje zamknięty wyświetlacz klucza lub symbolu blokady na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Właściciel strony internetowej stosuje również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

10. LinkedIn

Utrzymujemy obecność online na LinkedIn w celu prezentacji naszej firmy i naszych usług oraz komunikacji z klientami/zainteresowanymi stronami. LinkedIn to serwis LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

W tym względzie zwracamy uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to zwiększyć ryzyko dla użytkownika, ponieważ np. późniejszy dostęp do danych użytkownika może stać się trudniejszy. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Dostęp jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem LinkedIn.

Informacje o ochronie danych osobowych LinkedIn można znaleźć w zakładce Ochrona danych osobowych:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11. Facebook

W celu promocji naszych produktów i usług oraz komunikacji z zainteresowanymi stronami lub klientami, prowadzimy obecność firmy na platformie Facebook.

Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych osobowych na Facebooku można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO. Umowa ta, z której wynikają wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych, które następuje w wyniku tego, a która została powielona poniżej, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizie, komunikacji, sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na działanie operatora platformy. Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość, powiadamiając o tym operatora platformy zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Gdy nasza obecność online jest wywoływana na platformie Facebook, dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE.

Te dane użytkownika są wykorzystywane do informacji statystycznych na temat wykorzystania obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynkowych i celów reklamowych, jak również do tworzenia profili użytkowników. Korzystając z tych profili, Facebook Ireland Ltd. jest na przykład w stanie promować interesy użytkowników wewnątrz i na zewnątrz Facebooka. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku w momencie dostępu, Facebook Ireland Ltd. może również połączyć dane z odpowiednim kontem użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się z Facebookiem, dane osobowe użytkownika wprowadzone przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia wniosku. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, o ile na jego zapytanie zostanie udzielona ostateczna odpowiedź i nie będzie istniał prawny obowiązek przechowywania, np. w przypadku późniejszej realizacji umowy.

Facebook Ireland Ltd. może również wykorzystywać pliki cookie do przetwarzania danych.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na to przetwarzanie, można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu flash, przetwarzanie nie może być zablokowane przez ustawienia przeglądarki, lecz przez odpowiednie ustawienia odtwarzacza flash. Jeżeli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to doprowadzić do tego, że nie wszystkie funkcje Facebooka mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. Więcej szczegółów na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, zapobiegania im i usuwania danych przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w polityce danych Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. może odbywać się również za pośrednictwem Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

12 łączenie mediów społecznościowych za pomocą linków graficznych lub tekstowych

Na naszej stronie internetowej reklamujemy również obecność na wymienionych poniżej portalach społecznościowych. Integracja odbywa się za pomocą połączonej grafiki odpowiedniej sieci. Korzystanie z tej połączonej grafiki zapobiega temu, że przy wywołaniu strony internetowej z aplikacją społecznościową automatycznie nawiązywane jest połączenie z odpowiednim serwerem sieci społecznościowej w celu wyświetlenia grafiki danej sieci. Tylko poprzez kliknięcie na odpowiednią grafikę użytkownik zostaje przekierowany do serwisu danego portalu społecznościowego.

Po przekazaniu użytkownika, informacje o nim są zbierane przez odpowiednią sieć. Nie można wykluczyć, że zebrane w ten sposób dane są przetwarzane w USA.

Są to początkowo dane takie jak adres IP, data, godzina i odwiedzana strona. Jeśli użytkownik jest w tym czasie zalogowany na swoim koncie użytkownika w danej sieci, operator sieci może przypisać zebrane informacje o konkretnej wizycie użytkownika do jego osobistego konta. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję za pomocą przycisku "Udostępnij" w danej sieci, informacje te mogą zostać zapisane na osobistym koncie użytkownika i w razie potrzeby opublikowane. Jeśli użytkownik chce zapobiec bezpośredniemu przypisaniu zebranych informacji do swojego konta użytkownika, musi wylogować się przed kliknięciem na grafikę. Możliwe jest również odpowiednie skonfigurowanie odpowiedniego konta użytkownika

Następujące portale społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną poprzez linkowanie:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, filia Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, filia LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Plugin społecznościowy "Facebook"

W naszej obecności w Internecie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook jest serwisem internetowym firmy facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, oba zwane dalej tylko "Facebookiem".

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Dalsze informacje na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można znaleźć na Facebooku pod adresem

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

gotowy na ciebie.

Jeśli wtyczka zostanie zapisana na jednej z odwiedzanych przez Państwa stron na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Z powodów technicznych, konieczne jest, aby Facebook przetwarzał Twój adres IP. Dodatkowo jednak rejestrowana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas wizyty na jednej z naszych stron internetowych wyposażonych w wtyczkę, informacje zebrane przez wtyczkę na temat Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebook. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Na przykład, jeśli użyją Państwo przycisku "Lubię to" na Facebooku, informacje te są przechowywane na Państwa koncie użytkownika Facebooka i mogą być publikowane na platformie Facebooka. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową, albo zapobiec zablokowaniu ładowania wtyczki do Facebooka za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej.

Facebook przechowuje dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i możliwości ochrony danych w tym zakresie w sekcjach dotyczących

https://www.facebook.com/policy.php

dostępne informacje o ochronie danych osobowych.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych osobowych kancelarii prawnej Weiß & Partner

C) Polityka prywatności przy korzystaniu z wtyczek Xing (Xing button)

Na naszej stronie internetowej używane są również wtyczki Xing. Siecią społecznościową "Xing" zarządza Xing AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy; www.xing.com/privacy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Wtyczka ta jest oznaczona logo Xing na stronie internetowej. Gdy użytkownik wchodzi na stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Xing. Xing zawiera informacje o tym, że odwiedziłeś naszą witrynę z Twoim adresem IP. Jeśli posiadasz konto użytkownika u tego dostawcy i jesteś zalogowany, pobrane dane zostaną przypisane do tego konta. Jeśli nie życzysz sobie takiego zadania, musisz wylogować się z Xing przed wejściem na stronę.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności Xing.

13. Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Ta polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i ma status z października 2020 roku.

Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych może okazać się konieczna ze względu na dalszy rozwój strony internetowej i ofert powyżej lub ze względu na zmiany w wymogach prawnych lub urzędowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili uzyskać dostęp i wydrukować na stronie internetowej: www.erbenermittlung-freiburg.de/datenschutzerklaerung.