Skip to main content

O sobie

Członkostwo

Philipp Steinhoff
Rocznik 1978
Studia historyczne, filozoficzne oraz filologiczne (romanystika hiszpanski) na Uniwersytecie Albert-Ludwika we Freiburgu i Brsg. i Universidad Comlutense de Madrid. Stopien magistra w roku 2008)
Działalność zawodowa w różnych archiwach, projekt retrokonwersji na zlecenie ArchivInForm GmbH Poczdam.
Praca jako dostawca usług badawczych w Archiwum Federalnym.
Ukończenie dodatkowych kwalifikacji jako poszukiwacz spadkobierca (2012) i kuratora spadku uzyskane (2013).
Fundacja firmowa Genealogia badenia e.K. Internationale Erbenermittlung w dniu 1.9.2013 r.
Jako zawodowy genealog, Philipp Steinhoff jest członkiem "Association of Professional Genealogists".
Dlatego w sposób on naturalny przestrzega "kodeksu honorowego APGEN".