Skip to main content

Repatriacja nieodebranych aktywów

Usługi, które oferujemy

  • Identyfikacja prawowitych właścicieli nieodebranych aktywów

Warto wiedzieć:
Pracujemy wyłącznie w myśl zasady "no win, no fee".
Nie ma więc żadnego ryzyka dla osób uprawnionych.

Opierając się na podejściu "Bez wygranej, bez opłaty", odnajdujemy prawnych właścicieli nieodebranych aktywów różnego rodzaju i pochodzenia.

W niektórych przypadkach, jeśli pozostają one nieodebrane po upływie określonego czasu, aktywa te wracają do odpowiednich podmiotów zarządzających. Naszym celem jest jak najszybsze i najskuteczniejsze połączenie tych środków z ich prawowitymi właścicielami.  

Dzięki niezbędnemu know-how, naszemu bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie oraz udanej współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, jesteśmy w stanie zazwyczaj zidentyfikować osoby uprawnione do roszczeń w badanych przez nas sprawach.

W ten sposób oczywiście podejmujemy niezbędne kroki i załatwiamy wszystkie formalności, aż do momentu, gdy prawowici właściciele otrzymają należne im środki.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące otrzymanego od nas listu, potrzebują pomocy w wypełnieniu formularza lub innej dokumentacji związanej z międzynarodową sprawą dotyczącą nieodebranych aktywów, prosimy o kontakt z nami, a my z przyjemnością udzielimy Państwu pomocy.